genel bİlgİler

TANITIM

Fakültemiz 08.03.2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.02.2012 tarih ve 2012/2779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Hâlihazırda mevcut Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği olmak üzere beş bölümümüz bulunmaktadır. Bu bölümlerden, Yazılım Mühendisliği Bölümü’ne 2013-2014, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’ne 2014-2015 ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’ne ise 2016-2017 Eğitim-Öğretim yıllarında öğrenci alınmıştır. Makine Mühendisliği Bölümü’ne ise 2015-2016 Eğitim-Öğretim yıllarında Makine ve İmalat Mühendisliği ismiyle öğrenci alınmaya başlanmış olup 2019 yılı itibariyle bölümün ismi şu anki halini almıştır. Fakültemiz kapalı alanı 1.443 metrekare taban alanına sahip zemin üzerinde kurulmuş, toplam 18.300 metrekare kapalı alana sahip iki bloktan oluşmaktadır. Fakültede toplam 18 adet derslik, 32 adet öğretim elemanı odası, 375 m² lik yemekhane, 300 m² lik kütüphane, 5 laboratuvar, 8 atölye ve 1 adet konferans salonu bulunmaktadır.

TEKNOLOJI FAKÜLTESI NEDIR?

Teknoloji Fakülteleri yeni bir fakülte modelidir ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de 22 adet Teknoloji Fakültesi Kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin yerine 2009 yılı Kasım ayında kurulan ve uygulamaya dönük mühendis yetiştirmeyi amaçlayan okullardır. Teknoloji fakülteleri hem piyasanın ihtiyaç duyduğu mühendis ihtiyacını karşılamak hem de Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümlerinin müfredatı mezunlarına uygulama becerisi kazandırılması öngörülerek diğer mühendislik fakültesi müfredatlarından farklı tasarlanmıştır. Teorik dersler itibariyle ise mühendislik fakülteleri bünyesindeki mühendislik bölümleri müfredatına eşdeğer düzeydedir. Uygulama becerisine sahip mühendislik müfredatında Teknoloji Fakültesi öğrencileri; bir yarıyıl işyeri eğitimi (7.yarıyıl) ve ayrıca yaz dönemlerinde 72 günlük endüstri stajı göreceklerdir. Teknoloji Fakülteleri bünyesinde her bölümden 2 farklı türde bölüm bulunmaktadır. Genel kontenjanla öğrenci alan bölümlere Meslek liselilerin de dâhil olduğu tüm alan ve okullardan mezun olan öğrenciler başvurabilmektedirler. Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan MTOK bölümlerine ise sadece ilgili alandan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler. Hiçbir şartla diğer ortaöğretim mezunları öğrenciler bu alanları seçemezler.

Hukuki statü bakımından; Mühendislik Fakültesi mezunu “Mühendis” ile Teknoloji Fakültesi mezunu “Mühendis” unvanı arasında hiçbir fark söz konusu değildir.

Teknoloji Fakültesi mezunu mühendisler de Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine bağlı mühendis odalarına üye olabileceklerdir.

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
  • Üniversite Sanayi Koordinasyon Birimi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik